Kosonoga-Zygmunt, Julia. „SWOBODA DECYZJI WOLI SUICYDENTA JAKO PRZESŁANKA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA PRZESTĘPSTWO Z ART. 151 K.K.”. Kwartalnik Prawa Publicznego 13, no. 2 (wrzesień 20, 2016): 23-36. Udostępniono październik 22, 2020. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/kpp/article/view/116.