Pasternak, Łukasz. „Usiłowanie Nieudolne, usiłowanie Nierealne a przestępstwo Urojone”. Kwartalnik Prawa Publicznego 13, no. 1 (marzec 31, 2013): 95–110. Udostępniono kwiecień 25, 2024. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/kpp/article/view/3984.