Gajda, Mateusz, i Marcin Kraśniewski. „Rola związków Zawodowych W Stanowieniu wewnątrzzakładowych regulaminów Pracy”. Kwartalnik Prawa Publicznego 14, no. 1 (marzec 31, 2016): 41–52. Udostępniono kwiecień 25, 2024. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/kpp/article/view/4072.