Pach, Maciej. „Glosa Do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego Z 31 .5 .2017 (I KZP 4/17)”. Kwartalnik Prawa Publicznego 15, no. 3 (wrzesień 30, 2017): 123–136. Udostępniono kwiecień 25, 2024. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/kpp/article/view/4250.