Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 13, Nr 2 (2015) ASPEKTY PRAWNE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ KOSMETOLOGA Abstrakt   PDF
Sylwia Banaś
 
Vol 13, Nr 2 (2015) BEZPIECZEŃSTWO OBROTU PRAWNO- -FINANSOWEGO. OBOWIĄZKI NOTARIUSZA W ŚWIETLE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU Abstrakt   PDF
Justyna Holocher
 
Vol 13, Nr 2 (2015) NOWE TECHNOLOGIE W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM A KONSTYTUCYJNE PRAWO DO SĄDU Abstrakt   PDF
Wiktor Trybka
 
Vol 13, Nr 2 (2015) SWOBODA DECYZJI WOLI SUICYDENTA JAKO PRZESŁANKA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA PRZESTĘPSTWO Z ART. 151 K.K. Abstrakt   PDF
Julia Kosonoga-Zygmunt
 
Vol 13, Nr 2 (2015) WZMOCNIENIE REGULACJI NA HURTOWYCH RYNKACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA UE NR 1227/2011 (REMIT) Abstrakt   PDF
Mateusz Radziński
 
1 - 5 z 5 elementów