(1)
Antosiak, P. Łamanie Praw Dziecka W Pakistanie: Milcząca Zgoda I Nadzieja Na Zmiany. lr 2022, 1, 10-28.