Antosiak, P. (2022). Łamanie praw dziecka w Pakistanie: Milcząca zgoda i nadzieja na zmiany . LIBERTAS RELIGIOSA Studium Interdyscyplinarne wolności Religijnej, 1, 10–28. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/lr/article/view/11563