Konik, A. (2022). Zawołani po imieniu – historie rodzinne. LIBERTAS RELIGIOSA Studium Interdyscyplinarne wolności Religijnej, 1, 67–79. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/lr/article/view/11566