Redakcja

Rada programowa

dr hab. prof. UKSW Irena Lipowicz, UKSW, Wydział Prawa i Administracji, Polska

dr hab. prof. UKSW Maria Szczepaniec, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

dr hab. prof. UKSW Anna Tarwacka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

dr hab. prof. UKSW Marek Świerczyński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

dr hab. prof. UKSW Piotr Zapadka, UKSW, Wydział Prawa i Administracji, Polska

dr Michał Będkowski-Kozioł, LL.M.Eur.Int.(Dresden), UKSW, Wydział Prawa i Administracji, Polska

dr Marcin Wielec, UKSW, Wydział Prawa i Administracji, Polska