Historia czasopisma

"Młody Jurysta" powstał z myślą o studentach i absolwentach Wydziału Prawa i Administracji UKSW chcących rozwijać ambicje naukowe przez publikcję autorskich prac naukowych.

Ukazuje się nieprzerwanie od 2013 r. w formie elektronicznej w cyklu kwartalnym.

Obecnie jest dedykowany studentom, absolwentom i doktorantom Wydziału Prawa i Administracji UKSW oraz wydziałów prawa i administracji innych uniwersytetów.