Wydawca

Wydawca

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17, 01-938 Warszawa

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego