[1]
Miśkiewicz, A. 2018. Czyn dokonany pod wpływem efektu Lucyfera i jego ocena w orzecznictwie amerykańskim. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW. 1 (kwi. 2018), 18-26. DOI:https://doi.org/10.21697/mj.2018.1.02.