[1]
Olszewski, P. 2018. Zakres odpowiedzialności majątkowej małżonków majątkiem wspólnym a zgoda na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW. 1 (kwi. 2018), 56-70. DOI:https://doi.org/10.21697/mj.2018.1.05.