[1]
Maciążek, M. 2018. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości a pojęcie nabycia nieruchomości rolnej. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW. 2 (maj 2018), 36-45. DOI:https://doi.org/10.21697/mj.2018.2.04.