[1]
Jankowski, P. 2018. Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie dla administracji publicznej. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW. 4 (lis. 2018), 13–27. DOI:https://doi.org/10.21697/mj.2018.4.03.