[1]
Florczak, I. i Otto, M. 2019. Uniwersalizm postanowień Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w zakresie sprawiedliwych warunków pracy - realny kierunek zmian czy fantasmagoria? Zagadnienia wybrane. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW. 2 (kwi. 2019), 13-26. DOI:https://doi.org/10.21697/mj.2019.2.02.