[1]
Wasil-Rusecka, W. 2020. Kontratyp sztuki jako okoliczność wyłączająca bezprawność przestępstwa obrazy uczuć religijnych z art. 196 Kodeksu karnego z 1997 r. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW. 4 (kwi. 2020), 3-19. DOI:https://doi.org/10.21697/mj.6133.