[1]
Pawłowska, A. 2020. Klauzula antykonkurencyjna w prawie pracy. Praktyczne zastosowanie art. 300 k.p. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW. 4 (kwi. 2020), 20-37. DOI:https://doi.org/10.21697/mj.6134.