[1]
Grabowski, J. 2020. Rozważania dotyczące określenia właściciela kapitału po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu walutowego na przykładzie kredytów frankowych. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW. 1 (lip. 2020), 3-13. DOI:https://doi.org/10.21697/mj.6735.