[1]
Borowski, F. 2020. Charakter prawny wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW. 1 (lip. 2020), 15-25. DOI:https://doi.org/10.21697/mj.6736.