(1)
Olszewski, P. Zakres odpowiedzialności majątkowej małżonków majątkiem wspólnym a Zgoda Na zaciągnięcie zobowiązania Przez współmałżonka. mj 2018, 56-70.