(1)
Maciążek, M. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości a pojęcie Nabycia nieruchomości Rolnej. mj 2018, 36-45.