(1)
Jankowski, P. Cyberterroryzm Jako współczesne zagrożenie Dla Administracji Publicznej. mj 2018, 13-27.