(1)
Florczak, I.; Otto, M. Uniwersalizm Postanowień Europejskiego Filaru Praw Socjalnych W Zakresie Sprawiedliwych warunków Pracy - Realny Kierunek Zmian Czy Fantasmagoria? Zagadnienia Wybrane. mj 2019, 13-26.