(1)
Wasil-Rusecka, W. Kontratyp Sztuki Jako okoliczność wyłączająca bezprawność przestępstwa Obrazy Uczuć Religijnych Z Art. 196 Kodeksu Karnego Z 1997 R. mj 2020, 3-19.