(1)
Pawłowska, A. Klauzula Antykonkurencyjna W Prawie Pracy. Praktyczne Zastosowanie Art. 300 k.P. mj 2020, 20-37.