(1)
Herbet, W. Sprzeczność uchwały wspólników spółki Z Ograniczoną odpowiedzialnością Z Umową spółki a Uchylenie uchwały. Glosa Krytyczna Do uchwały Sądu Najwyższego Z 10.3.2016 r., Sygn. Akt III CZP 1/16. mj 2020, 53-63.