(1)
Borowski, F. Charakter Prawny Wpisu Do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. mj 2020, 15-25.