(1)
Strzelecka, M. . Ograniczenie władzy Rodzicielskiej Poprzez nadzór Kuratora sądowego. mj 2021, 59-75.