Miśkiewicz, A. (2018). Czyn dokonany pod wpływem efektu Lucyfera i jego ocena w orzecznictwie amerykańskim. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (1), 18-26. https://doi.org/10.21697/mj.2018.1.02