Olszewski, P. (2018). Zakres odpowiedzialności majątkowej małżonków majątkiem wspólnym a zgoda na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (1), 56-70. https://doi.org/10.21697/mj.2018.1.05