Maciążek, M. (2018). Zwrot wywłaszczonej nieruchomości a pojęcie nabycia nieruchomości rolnej. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (2), 36-45. https://doi.org/10.21697/mj.2018.2.04