Jankowski, P. (2018). Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie dla administracji publicznej. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (4), 13–27. https://doi.org/10.21697/mj.2018.4.03