Pawłowska, A. (2020). Klauzula antykonkurencyjna w prawie pracy. Praktyczne zastosowanie art. 300 k.p. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (4), 20-37. https://doi.org/10.21697/mj.6134