Herbet, W. (2020). Sprzeczność uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z umową spółki a uchylenie uchwały. Glosa krytyczna do uchwały Sądu Najwyższego z 10.3.2016 r., sygn. akt III CZP 1/16. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (4), 53-63. https://doi.org/10.21697/mj.6136