Grabowski, J. (2020). Rozważania dotyczące określenia właściciela kapitału po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu walutowego na przykładzie kredytów frankowych. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (1), 3-13. https://doi.org/10.21697/mj.6735