Borowski, F. (2020). Charakter prawny wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (1), 15-25. https://doi.org/10.21697/mj.6736