Strzelecka, M. . (2021). Ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez nadzór kuratora sądowego. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (3), 59–75. https://doi.org/10.21697/mj.8807