MIŚKIEWICZ, A. Czyn dokonany pod wpływem efektu Lucyfera i jego ocena w orzecznictwie amerykańskim. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW, n. 1, p. 18-26, 3 kwi. 2018.