MACIĄŻEK, M. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości a pojęcie nabycia nieruchomości rolnej. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW, n. 2, p. 36-45, 5 maj 2018.