WASIL-RUSECKA, W. Kontratyp sztuki jako okoliczność wyłączająca bezprawność przestępstwa obrazy uczuć religijnych z art. 196 Kodeksu karnego z 1997 r. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW, n. 4, p. 3-19, 1 kwi. 2020.