PAWŁOWSKA, A. Klauzula antykonkurencyjna w prawie pracy. Praktyczne zastosowanie art. 300 k.p. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW, n. 4, p. 20-37, 1 kwi. 2020.