HERBET, W. Sprzeczność uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z umową spółki a uchylenie uchwały. Glosa krytyczna do uchwały Sądu Najwyższego z 10.3.2016 r., sygn. akt III CZP 1/16. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW, n. 4, p. 53-63, 1 kwi. 2020.