BOROWSKI, F. Charakter prawny wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW, n. 1, p. 15-25, 29 lip. 2020.