Olszewski, Przemysław. 2018. „Zakres odpowiedzialności majątkowej małżonków majątkiem wspólnym a Zgoda Na zaciągnięcie zobowiązania Przez współmałżonka”. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, nr 1 (kwiecień), 56-70. https://doi.org/10.21697/mj.2018.1.05.