Maciążek, Michał. 2018. „Zwrot wywłaszczonej nieruchomości a pojęcie Nabycia nieruchomości Rolnej”. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, nr 2 (maj), 36-45. https://doi.org/10.21697/mj.2018.2.04.