Jankowski, Patryk. 2018. „Cyberterroryzm Jako współczesne zagrożenie Dla Administracji Publicznej”. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, nr 4 (listopad):13-27. https://doi.org/10.21697/mj.2018.4.03.