Florczak, Izabela, i Marta Otto. 2019. „Uniwersalizm Postanowień Europejskiego Filaru Praw Socjalnych W Zakresie Sprawiedliwych warunków Pracy - Realny Kierunek Zmian Czy Fantasmagoria? Zagadnienia Wybrane”. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, nr 2 (kwiecień), 13-26. https://doi.org/10.21697/mj.2019.2.02.