Wasil-Rusecka, Wioleta. 2020. „Kontratyp Sztuki Jako okoliczność wyłączająca bezprawność przestępstwa Obrazy Uczuć Religijnych Z Art. 196 Kodeksu Karnego Z 1997 R.”. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, nr 4 (kwiecień), 3-19. https://doi.org/10.21697/mj.6133.