Pawłowska, Aneta. 2020. „Klauzula Antykonkurencyjna W Prawie Pracy. Praktyczne Zastosowanie Art. 300 k.P.”. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, nr 4 (kwiecień), 20-37. https://doi.org/10.21697/mj.6134.